Carinski dolg

Select the prefered language to access the content

Podrobnosti o tem kataloškem izdelku.

Ta modul e-učenja, ki je enostaven za uporabo, je eden od tečajev obsežnega programae-učenja CZU EU.

Opis tečaja

Zagotavlja temeljno znanje s področja carinskega dolga in povezanih postopkov, kot so opredeljeni v Carinskem Zakoniku Unije (CZU).

Da bi v celoti izkoristili potencial tega tečaja, vam priporočamo, da tečaj vključite v svoj lastni program usposabljanja in razvijete svojevrsten program učenja.


Ciljno občinstvo

Carinski strokovnjaki v javnem in zasebnem sektorju, ki se ukvarjajo s carinskim dolgom.


Učni cilji

V sklopu tega 75-minutnega tečaja boste spoznali:
- kaj je carinski dolg in kdaj nastane,
- kdo je lahko dolžnik,
- kje nastane carinski dolg,
- kako se določi carinski dolg,
- postopek izterjave dolga in ugasnitev dolga, 
- kakšen je vpliv kontrole po prepustitvi blaga na carinski dolg.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Decisions

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Procedures and Customs Declarations

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)