Gümrük vergilerini ödeme yükümlülüğü

Select the prefered language to access the content

Bu katalog ögesi hakkında bilgiler.

Bu kullanımı kolay e-Eğitim modülü, kapsamlı ABGK AB e-Eğitim programının kurslarından biridir.

Ders Tanımı
Avrupa Birliği Gümrük Kanunu (ABGK) tarafından tanımlanan gümrük vergilerini ödeme yükümlülüğü ve ilgili rejimler hakkında temel bilgiler sağlar. Bu kursun potansiyel faydalarından tam olarak yararlanmak için kursu kendi eğitim programınıza entegre etmenizi ve tamamen harmanlanmış bir eğitim programı geliştirmenizi öneririz.
 
Hedef kitle
Kamu sektörü ve özel sektörde gümrük vergilerini ödeme yükümlülüğü alanında çalışan gümrük uzmanları.

Eğitimin amaçları
Bu 75 dakikalık kursun sonunda aşağıdaki hususlarda bilgi sahibi olacaksınız:
-    Gümrük vergilerini ödeme yükümlülüğü nedir ve ne zaman doğar?
-    Kimler vergi yükümlüsü olabilir?
-    Gümrük vergilerini ödeme yükümlülüğü nerede doğar?
-    Gümrük vergilerini ödeme yükümlülüğü nasıl belirlenir?
-    Vergi tahsilat süreci ve vergileri ödeme yükümlülüğünün itfa edilmesi
-    Sonradan kontrolün gümrük vergilerini ödeme yükümlülüğüne olan etkisi


0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Decisions

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Procedures and Customs Declarations

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)