Митническо задължение

Select the prefered language to access the content

Подробности за този елемент от каталога

Този лесен за използване модул за електронно обучение е един от курсовете от разширена програма за електронно обучение на ЕС по МКС.

Описание на курса
Той предоставя основни знания в областта на митническите задължения и свързаните режими, както са определени от Митническия кодекс на Съюза (МКС). За да използвате пълния потенциал на този курс, препоръчваме да го включите в собствената си програма за обучение и да разработите пълна програма за смесено обучение.
 
Целева аудитория
Митнически специалисти в публичния и частния сектор, които се занимават с митническите задължения.

Цели на обучението
До края на този 75-минутен курс вие ще научите:
-    какво е митническо задължение и кога възниква такова;
-    кой може да е задължено лице;
-    къде възниква митническо задължение;
-    как се установява митническо задължение;
-    за процеса по възстановяване на задължението и погасяване на дълга;
-    за въздействието на последващия контрол върху митническото задължение.


0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Decisions

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Procedures and Customs Declarations

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)