Muitas parāds

Select the prefered language to access the content

Informācija par kataloga vienumu

Šis viegli lietojamais e-mācību modulis ir viens no kursiem plašākā SMK ES e- mācību programmā.

Kursa apraksts

Tas nodrošina pamatzināšanas par īpašajām procedūrām, kas nav tranzīts, un saistītajām procedūrām atbilstoši definīcijai Savienības Muitas kodeksā (SMK).

Lai pilnībā izmantotu kursa sniegtās iespējas, iesakām integrēt šo kursu jūsu mācību programmā un izstrādāt visaptverošu mācību programmu.


Mērķauditorija

Muitas profesionāļi publiskajā un privātajā sektorā, kuri strādā ar muitas deklarācijām Eiropas Savienībā.


Mācību mērķi

Šī 75 minūšu kursa noslēgumā jūs būsiet apguvuši:
- kas ir muitas parāds un kā tas rodas;
- kas var būt parādnieks;
- vietu, kur rodas muitas parāds;
- kā tiek noteikts muitas parāds;
- parāda atgūšanas procesu un parāda dzēšanu;
- kontroles, kas tiek veikta pēc preču izlaišanas, ietekmi uz muitas parādu.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Decisions

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Procedures and Customs Declarations

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)