Zavarovanje

Select the prefered language to access the content

Podrobnosti o tem kataloškem izdelku.

Ta modul e-učenja, ki je enostaven za uporabo, je eden od tečajev obsežnega programae-učenja CZU EU.

Opis tečaja

Zagotavlja temeljno znanje s področja zavarovanja in z njim povezanih postopkov, kot so opredeljeni v Carinskem zakoniku Unije (CZU).

Da bi v celoti izkoristili potencial tega tečaja, vam priporočamo, da tečaj vključite v svoj lastni program usposabljanja in razvijete svojevrsten program učenja.


Ciljno občinstvo

Carinski strokovnjaki v javnem in zasebnem sektorju, ki morajo razumeti, kdaj so potrebna zavarovanja in kako jih je mogoče zagotoviti.


Učni cilji

V sklopu tega 60-minutnega tečaja boste spoznali:
- kakšen je koncept zavarovanja in zakaj je potrebno,
- kaj je obvezno zavarovanje,
-  kaj je splošno zavarovanje in kaj posamezno zavarovanje,
-  kako se določi referenčni znesek in kako se izračuna znižani znesek zavarovanja,
-  katere so različne oblike, v katerih se lahko predloži zavarovanje,
- kakšni so procesi in postopki v zvezi z zavarovanjem.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Origin of Goods

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (13/08/2020)
eL

Release for Free Circulation

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (13/08/2020)