Обезпечение

Select the prefered language to access the content

Подробности за този елемент от каталога

Този лесен за използване модул за електронно обучение е един от курсовете от разширена програма за електронно обучение на ЕС по МКС.

Описание на курса

Той предоставя основни знания в областта на обезпечението и свързаните режими, както са определени от Митническия кодекс на Съюза (МКС). За да използвате пълния потенциал на този курс, препоръчваме да го включите в собствената си програма за обучение и да разработите пълна програма за смесено обучение.

Целева аудитория

Митнически служители в публичния и частния сектор, които имат нужда да разберат кога се изисква обезпечение и как може да бъде осигурено.

Цели на обучението

До края на този 60-минутен курс вие ще научите за:
- концепцията за обезпечение и защо е необходимо то;
- какво е задължително обезпечение;
- какво е общо обезпечение и еднократно обезпечение;
- как се установява референтна сума и как се изчислява намален размер на обезпечението; 
- различните форми, в които може да бъде предоставено обезпечение; 
- процесите и процедурите, свързани с обезпеченията.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Origin of Goods

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (13/08/2020)
eL

Release for Free Circulation

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (13/08/2020)