Obezbeđenje

Select the prefered language to access the content

Detalji o stavci kataloga.

Ovaj modul eUčenja je jednostavan za korišćenje i predstavlja jedan od kurseva sveobuhvatnog programa eUčenja CZU EU.

Opis kursa

On pruža osnovna znanja u domenu obezbeđenja i povezanih postupaka kako je definisano Carinskim zakonom Unije (CZU).

Da biste u potpunosti iskoristili potencijal ovog kursa, preporučujemo vam da integrišete kurs u lični program obuke i osmislite kompletan kombinovani program učenja.


Ciljna grupa

Carinski stručnjaci u javnom i privatnom sektoru koji treba da razumeju kada su potrebna obezbeđenja i kako se mogu podneti.


Ciljevi učenja

Na kraju ovog 60-minutnog kursa naučićete:
- o konceptu obezbeđenja i zašto je ono neophodno;
- šta je obavezno obezbeđenje;
- šta je zajedničko obezbeđenje i šta je pojedinačno obezbeđenje;
- kako se utvrđuje referentni iznos i kako se izračunava umanjenje iznosa obezbeđenja;
- o različitim formama u kojima obezbeđenje može da se podnese;
- o procesima i postupcima koji se odnose na obezbeđenje.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Origin of Goods

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (13/08/2020)
eL

Release for Free Circulation

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (13/08/2020)