Vnos blaga in začasno skladiščenje

Select the prefered language to access the content

Podrobnosti o tem kataloškem izdelku.

Ta modul e-učenja, ki je enostaven za uporabo, je eden od tečajev obsežnega programae-učenja CZU EU.

Opis kursa

Zagotavlja temeljno znanje s področja vnosa blaga in začasnega skladiščenja povezanih postopkov, kot so opredeljeni v  Carinskem zakoniku Unije (CZU).

Da bi v celoti izkoristili potencial tega tečaja, vam priporočamo, da tečaj vključite v svoj lastni program usposabljanja in razvijete svojevrsten program učenja.


Ciljno občinstvo

Carinski uradniki in gospodarski subjekti, vključeni v postopke za uvoz neunijskega blaga  na carinsko območje  Evropske  Unije.


Učni cilji

V sklopu tega 90-minutnega tečaja boste spoznali:
- pojem vnosa blaga,
- proces prihoda blaga,
- kaj je predložitev blaga,
- pojem začasne hrambe.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Export

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Guarantee

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (13/08/2020)