Ulazak robe i privremeno skladištenje

Select the prefered language to access the content

Detalji o stavci kataloga.

Ovaj modul eUčenja je jednostavan za korišćenje i predstavlja jedan od kurseva sveobuhvatnog programa eUčenja CZU EU.

Opis kursa

On pruža osnovna znanja u domenu ulaska robe i privremenog skladištenja i povezanih postupaka kako je definisano Carinskim zakonom Unije (CZU).

Da biste u potpunosti iskoristili potencijal ovog kursa, preporučujemo vam da integrišete kurs u lični program obuke i osmislite kompletan kombinovani program učenja.

 

Ciljna grupa

Carinski službenici i privredni subjekti koji se bave postupcima unošenja robe koja nije iz Unije u carinsko područje Evropske unije.


Ciljevi učenja

Na kraju ovog 90-minutnog kursa naučićete:
- koncept ulaska robe;
- postupak dolaska robe;
- šta je dopremanje robe;
- koncept privremenog skladištenja.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Export

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Guarantee

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (13/08/2020)