Въвеждане на стоки и временно складиране

Select the prefered language to access the content

Подробности за този елемент от каталога

Този лесен за използване модул за електронно обучение е един от курсовете от разширена програма за електронно обучение на ЕС по МКС.

Описание на курса

Той предоставя основни знания в областта на въвеждането на стоките, временното складиране и свързаните режими, както са определени от Митническия кодекс на Съюза (МКС). За да използвате пълния потенциал на този курс, препоръчваме да го включите в собствената си програма за обучение и да разработите пълна програма за смесено обучение.

Целева аудитория

Митнически служители и икономически оператори, които имат роля в процеса на доставяне на несъюзни стоки в митническата територия на Европейския съюз.

Цели на обучението

До края на този 90-минутен курс вие ще научите за:
- концепцията за въвеждане на стоки;
- tпроцеса на пристигане на стоки;
- какво е представяне на стоки;
- концепцията за временно складиране.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (16/12/2021)
eL

Export

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (16/12/2021)
eL

Guarantee

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (16/12/2021)