Preču ievešana un pagaidu uzglabāšana

Select the prefered language to access the content

Informācija par kataloga vienumu

Šis viegli lietojamais e-mācību modulis ir viens no kursiem plašākā SMK ES e- mācību programmā.

Kursa apraksts

Tas  nodrošina pamatzināšanas par īpašajām procedūrām, kas  nav tranzīts, un saistītajām procedūrām atbilstoši definīcijai Savienības Muitas kodeksā (SMK).

Lai pilnībā izmantotu kursa sniegtās iespējas, iesakām integrēt šo kursu jūsu mācību programmā un izstrādāt visaptverošu mācību programmu.

 

Mērķauditorija

Muitas ierēdņi un uzņēmēji, kas iesaistīti ārpussavienības preču ievešanā Eiropas Savienības muitas teritorijā.


Mācību mērķi

Šī 90 minūšu kursa noslēgumā jūs būsiet apguvuši:
- preču ievešanas jēdzienu;
- preču ierašanās procesu;
- preču uzrādīšanu;
- pagaidu uzglabāšanas jēdzienu.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Export

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Guarantee

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (13/08/2020)