Carinski status blaga

Select the prefered language to access the content

Podrobnosti o tem kataloškem izdelku.

Ta modul e-učenja, ki je enostaven za uporabo, je eden od tečajev obsežnega programae-učenja CZU EU.

Opis tečaja

Zagotavlja temeljno znanje s področja carinskega statusa blaga in povezanih postopkov, kot so opredeljeni v Carinskem  zakoniku Unije (CZU).

Da bi v celoti izkoristili potencial tega tečaja, vam priporočamo, da tečaj vključite v svoj lastni program usposabljanja in razvijete svojevrsten program učenja.


Ciljno občinstvo

Carinski strokovnjaki v javnem in zasebnem sektorju, ki morajo pri svojih dejavnostih vedeti o carinskem statusu blaga.


Učni cilji

V sklopu tega 85-minutnega tečaja boste spoznali:
- carinski status blaga kot unijskega blaga ali neunijskega blaga,
- pojem dokazila o unijskem statusu blaga (PoUS) ter poznali različne načine dokazovanja,
- možne spremembe carinskega statusa blaga,
- kako lahko gospodarski subjekt zaprosi za dokazilo o unijskem statusu blaga in katerim korakom mora pooblaščeni izdajatelj slediti,
- uporabo dokazila o unijskem statusu blaga.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Transit

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Valuation

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)