Carinski status robe

Select the prefered language to access the content

Detalji o stavci kataloga.

Ovaj modul eUčenja je jednostavan za korišćenje i predstavlja jedan od kurseva sveobuhvatnog programa eUčenja CZU EU.

Opis kursa

On pruža osnovna znanja u domenu carinskog statusa robe i povezanih postupaka kako je definisano Carinskim zakonom Unije (CZU).

Da biste u potpunosti iskoristili potencijal ovog kursa, preporučujemo vam da integrišete kurs u lični program obuke i osmislite kompletan kombinovani program učenja.


Ciljna grupa

Carinski stručnjaci u javnom i privatnom sektoru koji u okviru svojih aktivnosti treba da budu upoznati sa carinskim statusom robe.


Ciljevi učenja

Na kraju ovog 85-minutnog kursa naučićete:
- o carinskom statusu robe kao robe iz Unije i robe koja nije iz Unije;
- o konceptu dokaza statusa robe iz Unije (PoUS) kao i različitim sredstvima/načinima;
- o mogućim izmenama carinskog statusa robe;
- kako privredni subjekat može da podnese zahtev za PoUS i koje korake ovlašćeni izdavalac treba da preduzme;
- o upotrebi PoUS.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Transit

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Valuation

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)