Preču muitas statuss

Select the prefered language to access the content

Informācija par kataloga vienumu

Šis viegli lietojamais e-mācību modulis ir viens no kursiem plašākā SMK ES e- mācību programmā.

Kursa apraksts

Tas nodrošina pamatzināšanas par preču muitas statusu un saistītajām procedūrām atbilstoši definīcijai Savienības Muitas kodeksā (SMK).

Lai pilnībā izmantotu kursa sniegtās iespējas, iesakām integrēt šo kursu jūsu mācību programmā un izstrādāt visaptverošu mācību programmu.


Mērķauditorija

Muitas profesionāļi  publiskajā un  privātajā sektorā, kuriem savā darbā jāpārzina preču muitas statuss.


Mācību mērķi

Šī 85 minūšu kursa noslēgumā jūs būsiet apguvuši:
- Savienības un ārpussavienības preču muitas statusu;
- Savienības statusa apliecinājuma jēdzienu, kā arī dažādus apliecinājuma līdzekļus;
- iespējamās izmaiņas preču muitas statusā;
- kā uzņēmējs var pieprasīt Savienības statusa apliecinājumus un kādas darbības jāveic atzītajam izsniedzējam;
- Savienības statusa apliecinājuma izmantošanu.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Transit

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Valuation

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)