Митнически статус на стоките

Select the prefered language to access the content

Подробности за този елемент от каталога

Този лесен за използване модул за електронно обучение е един от курсовете от разширена програма за електронно обучение на ЕС по МКС.

Описание на курса

Той п редоставя основни знания в областта на митническия статус на стоките и свързаните режими, както са определени от Митническия кодекс на съюза (МКС). За да използвате пълния потенциал на този курс, препоръчваме да го включите в собствената си програма за обучение и да разработите пълна програма за смесено обучение.

Целева аудитория

Митнически служители както в обществения, така и в частния сектор, които в процеса на своите дейности имат нужда да се запознаят с митническия статус на стоките.

Цели на обучението

До края на този 85-минутен курс, вие ще сте придобили знания относно:
- митническия статус на стоките като съюзни или несъюзни;
- митническия статус на стоките като съюзни или несъюзни;
- възможните промени в митническия статус на стоките;
- как икономически оператор може да поиска PoUS;
- използването на PoUS.
0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Transit

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Valuation

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)