Zavezujoče tarifne informacije

Select the prefered language to access the content

Podrobnosti o tem kataloškem izdelku.

Ta modul e-učenja, ki je enostaven za uporabo, je eden od tečajev obsežnega programae-učenja CZU EU.

Opis tečaja

Zagotavlja temeljno znanje s področja zavezujočih tarifnih informacij in povezanih postopkov, kot so opredeljeni v Carinskem zakoniku Unije (CZU).

Da bi v celoti izkoristili potencial tega tečaja, vam priporočamo, da tečaj vključite v svoj lastni program usposabljanja in razvijete svojevrsten program učenja.


Ciljno občinstvo

Carinski strokovnjaki  v javnem in zasebnem sektorju, ki morajo pri svojih dejavnostih vedeti o izrabi in uporabi zavezujočih tarifnih informacij.


Učni cilji

V sklopu tega 60-minutnega tečaja boste spoznali:
- razlog, zakaj zavezujoče tarifne informacije (ZTI) obstajajo,
- kombinirano nomenklaturo(KN),
- fazo pred vložitvijo zahtevka,
- postopek sprejemanja zahtevka za ZTI,
- proces za pridobitev odločbe ZTI,
- proces upravljanja odločbe ZTI,
- način uporabe odločbe ZTI v procesu carinjenja.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

European Binding Tariff Information – 3 (EBTI-3)

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (17/08/2020)
nano

BTI Case story (5 min)

Nanolearning - Check the application process and decision-taking processes for the BTI decision.
Version: 01 (19/11/2021)