Obavezujuće obaveštenje o svrstavanju robe po carinskoj tarifi

Select the prefered language to access the content

Detalji o stavci kataloga.

Ovaj modul eUčenja je jednostavan za korišćenje i predstavlja jedan od kurseva sveobuhvatnog programa eUčenja CZU EU.

Opis kursa

On pruža osnovna znanja u domenu Obavezujućeg obaveštenja o svrstavanju robe po carinskoj tarifi i povezanih postupaka kako je definisano Carinskim  zakonom Unije (CZU).

Da biste u potpunosti iskoristili potencijal ovog kursa, preporučujemo vam da integrišete kurs u lični program obuke i osmislite kompletan kombinovani program učenja.


Ciljna grupa

Carinski stručnjaci u javnom i privatnom sektoru koji u okviru svojih aktivnosti treba da budu upoznati sa primenom i korišćenjem Obavezujućeg obaveštenja o svrstavanju robe po carinskoj tarifi.


Ciljevi učenja

Na kraju ovog 60-minutnog kursa naučićete:
- razlog zašto postoji Obavezujuće obaveštenje o svrstavanju robe po carinskoj tarifi (OOS);
- o Kombinovanoj nomenklaturi (CN);
- o fazi pre podnošenja zahteva;
- o postupku prihvatanja zahteva za OOS;
- o postupku donošenja odluke o OOS;
- o procesu upravljanja odlukama o OOS;
- kako se koristi odluka o OOS tokom postupka carinjenja.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (16/12/2021)
eL

European Binding Tariff Information – 3 (EBTI-3)

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (16/12/2021)
nano

BTI Case story (5 min)

Nanolearning - Check the application process and decision-taking processes for the BTI decision.
Version: 01 (16/12/2021)