Обвързваща Тарифна Информация

Select the prefered language to access the content

Подробности за този елемент от каталога

Този лесен за използване модул за електронно обучение е един от курсовете от разширена програма за електронно обучение на ЕС по МКС.

Описание на курса

Тойпредоставя фундаментални знания в областта на Обвързващата тарифна информация и свързаните режими, както са определени от Митническия кодекс на Съюза (МКС). За да използвате пълния потенциал на този курс, препоръчваме да го включите в собствената си програма за обучение и да разработите пълна програма за смесено обучение.

Целева аудитория

Митнически служители както от обществения, така и от частния сектор, които в процеса на своитедейностиимат нужда да научат за прилагането и използването на Обвързващата тарифна информация.

Цели на обучението

До края на този 60-минутен курс вие ще научитеза:
- причината, поради която съществува Обвързващататарифнаинформация (ОТИ);
- комбинираната номенклатура (КН);
- фазата, предхождаща заявлението за ОТИ;
- процеса по приемане на заявление за ОТИ;
- процеса на вземане на решения;
- процеса на управление на решението за ОТИ;
- начина, по който решението за ОТИ се използва в процеса на митническо оформяне.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

European Binding Tariff Information – 3 (EBTI-3)

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (17/08/2020)
nano

BTI Case story (5 min)

Nanolearning - Check the application process and decision-taking processes for the BTI decision.
Version: 01 (19/11/2021)