Pooblaščeni gospodarski subjekt (AEO)

Select the prefered language to access the content

Podrobnosti o tem kataloškem izdelku.

Ta modul e-učenja, ki je enostaven za uporabo, je eden od tečajev obsežnega programa e-učenja CZU EU.

Opis tečaja

Opisuje načela pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO) in s tem povezane postopke, kot so opredeljeni v Carinskem zakoniku unije (CZU).

Da bi v celoti izkoristili potencial tega tečaja, vam priporočamo, da tečaj vključite v svoj lastni program usposabljanja in razvijete svojevrsten program učenja.


Ciljno občinstvo

Carinski strokovnjaki v javnem in zasebnem sektorju, ki morajo razumeti, za kaj gre pri AEO, kot priznani zaupanja vreden partner v okviru carinskih operacij.


Učni cilji

V sklopu tega 60-minutnega tečaja boste spoznali:
- koncept statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO), 
- različna dovoljenja za AEO in njihove ugodnosti,
- kakšne ugodnosti prinaša podjetju status AEO,
- vloge carinskih organov v postopkih za pridobitev statusa AEO,
- kako vložiti zahtevek za pridobitev statusa AEO,
- kako se vzdržuje status AEO,
- koncept in ugodnosti vzajemnega priznavanja statusa AEO.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

EU Customs Trader Portal for eAEO

The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with Authorised Economic Operators (AEO), aiming to harmonise differences in EU customs systems and accesses.
Version: 03 (22/11/2022)
eB

AEO eBook

This easy-to-use eBook is an interactive eLearning tool including the entire content of the Authorised Economic Operators Guidelines, which text has been enriched with the some interactive multimedia learning activities.
Version: 01 (11/08/2020)