Pooblaščeni gospodarski subjekt (AEO)

Select the prefered language to access the content

Podrobnosti o tem kataloškem izdelku.

Ta modul e-učenja, ki je enostaven za uporabo, je eden od tečajev obsežnega programa e-učenja CZU EU.

Opis tečaja

Opisuje načela pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO) in s tem povezane postopke, kot so opredeljeni v Carinskem zakoniku unije (CZU).

Da bi v celoti izkoristili potencial tega tečaja, vam priporočamo, da tečaj vključite v svoj lastni program usposabljanja in razvijete svojevrsten program učenja.


Ciljno občinstvo

Carinski strokovnjaki v javnem in zasebnem sektorju, ki morajo razumeti, za kaj gre pri AEO, kot priznani zaupanja vreden partner v okviru carinskih operacij.


Učni cilji

V sklopu tega 60-minutnega tečaja boste spoznali:
- koncept statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO), 
- različna dovoljenja za AEO in njihove ugodnosti,
- kakšne ugodnosti prinaša podjetju status AEO,
- vloge carinskih organov v postopkih za pridobitev statusa AEO,
- kako vložiti zahtevek za pridobitev statusa AEO,
- kako se vzdržuje status AEO,
- koncept in ugodnosti vzajemnega priznavanja statusa AEO.