Atzītais uzņēmējs

Select the prefered language to access the content

Informācija par kataloga vienumu

Šis viegli lietojamais e-mācību modulis ir viens no kursiem plašākā SMK ES e- mācību programmā.

Kursa apraksts

Tajā  izklāstīti Atzītā uzņēmēja (AEO) pamatprincipi un saistītās procedūras atbilstoši Savienības Muitas kodeksā (SMK)   definētajam.

Lai pilnībā izmantotu kursa sniegtās iespējas, iesakām integrēt šo kursu jūsu mācību programmā un izstrādāt visaptverošu mācību programmu.


Mērķauditorija

Muitas profesionāļi  publiskajā un privātajā sektorā, kuriem jāizprot,  kas ir AEO kā atzīts un uzticams partneris ar muitu saistītu darbību kontekstā.


Mācību mērķi

Šī 60 minūšu kursa noslēgumā jūs būsiet apguvuši:
- atzītā uzņēmēja (AEO) statusa jēdzienu;
- dažādās AEO pilnvaras un to priekšrocības;
- kādas ir uzņēmuma priekšrocības, iegūstot AEO statusu;
- muitas iestāžu lomas AEO procesā;
- kā pieteikties AEO statusam;
- kā saglabāt AEO statusu;
- AEO savstarpējās statusa atzīšanas jēdzienu un priekšrocības.