Operatorul economic autorizat (AEO)

Select the prefered language to access the content

Detalii despre acest element din catalog

Acest modul de e-learning ușor de utilizat este unul dintre cursurile programului cuprinzător de e-learning al UE cu privire la CVU.

Descrierea cursului

Acesta prezintă principiile operatorului economic autorizat (AEO) și procedurile aferente, astfel cum sunt definite de Codul vamal al Uniunii (CVU).

Pentru a beneficia pe deplin de potențialul acestui curs, vă recomandăm să îl integrați în propriul dvs. program de formare și să dezvoltați un program complet de învățare mixtă.


Publicul-țintă

Personalul vamal specializat din sectorul public și privat care are nevoie să înțeleagă ce înseamnă operator economic autorizat (AEO), ca partener de încredere recunoscut în contextul operațiunilor legate de domeniul vamal.


Obiective de învățare

La finalul acestui curs cu durata de 60 de minute, veți fi învățat despre:
- conceptul statutului de operator economic autorizat (AEO);
- diferitele autorizații AEO și avantajele acestora;
- cum poate beneficia o societate de pe urma statutului de AEO;
- rolurile autorităților vamale în cadrul procesului AEO;
- cum se poate solicita statutul de AEO;
- cum se păstrează statutul de AEO;
- conceptul și beneficiile recunoașterii reciproce a operatorilor economici autorizați.