AEO eBook

Select the prefered language to access the content

Tämän luettelokohdan tiedot

Tämä kurssi tarjoaa tietoa eAEO: n EU: n tullikauppoportaalin toiminnoista ja hyödyistä.

Tämä helppokäyttöinen e-kirja on interaktiivinen eLearning-työkalu, joka sisältää valtuutettujen taloudellisten toimijoiden ohjeiden koko sisällön. Tekstiä on täydennetty seuraavilla interaktiivisilla multimediaopetustoiminnoilla:

• Johdatus konseptiin: videoilla, owchchartsilla jne.

• Luvun yleiskatsaus: auttaa tiivistämään tärkeimmät käsitteet;

• Lisätietoja: linkit ulkoisiin lähteisiin;

• Esimerkki;

• Arviointi: e-kirjan läpi ja lopullinen arvio eri rooleista riippuen;

Oppimistavoitteet

Tämä e-kirja on kehitetty ymmärtämään:

• AEO-aseman käsite ja edut

• AEO-prosessi ja erilaiset roolit

• hakuprosessi, riskianalyysi, AEO-kriteerit ja onnistuneen hakemuksen seuranta,

• erilaiset AEO-luvat ja niiden edut,

• miten AEO-asema säilytetään ja

• AEO: iden vastavuoroisen tunnustamisen käsite ja edut.

Module resources

E-book-factsheet
E-book-factsheet
Completed