AEO eBook

Select the prefered language to access the content

Podrobnosti o tejto položke katalógu.

Tento kurz poskytuje vedomosti o funkciách a výhodách portálu EÚ pre colných obchodníkov pre eAEO.

Táto ľahko použiteľná elektronická kniha je interaktívnym nástrojom eLearning, ktorý obsahuje celý obsah pokynov pre oprávnené hospodárske subjekty a ktorých text bol obohatený o nasledujúce interaktívne multimediálne vzdelávacie aktivity:

• Úvod do koncepcie: s videami, grafmi, atď.;

• Prehľad kapitoly: pomôcť zhrnúť najdôležitejšie pojmy;

• Dodatočné informácie: odkazy na externé zdroje;

• príklad;

• Hodnotenie: prostredníctvom elektronickej knihy a záverečné hodnotenie v závislosti na rôznych rolách;

Učebné ciele

Táto elektronická kniha bola vyvinutá s cieľom porozumieť:

• koncepcia a výhody štatútu SHS,

• proces SHS a rôzne úlohy,

• proces podávania žiadosti, analýza rizík, kritériá SHS a monitorovanie úspešnej žiadosti,

• rôzne povolenia SHS a ich výhody,

• ako zachovať štatút SHS a

• koncepcia a výhody vzájomného uznávania SHS.

Module resources

E-book-factsheet
E-book-factsheet
Completed