AEO eBook

Select the prefered language to access the content

Podrobnosti o tejto položke katalógu.

Tento kurz poskytuje vedomosti o funkciách a výhodách portálu EÚ pre colných obchodníkov pre eAEO.

Táto ľahko použiteľná elektronická kniha je interaktívnym nástrojom eLearning, ktorý obsahuje celý obsah pokynov pre oprávnené hospodárske subjekty a ktorých text bol obohatený o nasledujúce interaktívne multimediálne vzdelávacie aktivity:

• Úvod do koncepcie: s videami, grafmi, atď.;

• Prehľad kapitoly: pomôcť zhrnúť najdôležitejšie pojmy;

• Dodatočné informácie: odkazy na externé zdroje;

• príklad;

• Hodnotenie: prostredníctvom elektronickej knihy a záverečné hodnotenie v závislosti na rôznych rolách;

Učebné ciele

Táto elektronická kniha bola vyvinutá s cieľom porozumieť:

• koncepcia a výhody štatútu SHS,

• proces SHS a rôzne úlohy,

• proces podávania žiadosti, analýza rizík, kritériá SHS a monitorovanie úspešnej žiadosti,

• rôzne povolenia SHS a ich výhody,

• ako zachovať štatút SHS a

• koncepcia a výhody vzájomného uznávania SHS.

100%

Module resources

E-book-factsheet.pdf
Resource_E-book-factsheet
Completed

Related courses

eL

Economic Operator System (EOS)

The Economic Operator System is the single centralised trans-European system to manage the Authorised Economic Operators (AEO) system and the Economic Operators Registration and Identification (EORI) system. The easy-to-use eLearning course Economic Operator System (EOS) is produced by the European Commission Directorate General for Taxation and Customs (TAXUD) under the Customs 2020 Programme.
Version: 02 (26/04/2023)
eL

EU Customs Trader Portal for eAEO

The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with Authorised Economic Operators (AEO), aiming to harmonise differences in EU customs systems and accesses.
Version: 03 (22/11/2022)
eL

Authorised Economic Operator (AEO)

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)