AEO eBook

Select the prefered language to access the content

Podrobnosti o tem kataloškem izdelku.

Ta tečaj ponuja znanje o funkcionalnostih in prednostih portala EU za carinske trgovce za eAEO.

Ta enostavna e-knjiga je interaktivno orodje za e-učenje, ki vključuje celotno vsebino Smernic pooblaščenih gospodarskih subjektov, katerega besedilo je obogateno z naslednjimi interaktivnimi večpredstavnostnimi učnimi dejavnostmi:

• Uvod v koncept: z video posnetki, grafikoni, itd .;

• Pregled poglavja: za pomoč pri povzetku najpomembnejših konceptov;

• Dodatne informacije: povezave do zunanjih virov;

• Primer;

• ocenjevanje: prek e-knjige in končna ocena, odvisno od različnih vlog;

Učni cilji

Ta e-knjiga je bila razvita za razumevanje:

• koncept in koristi statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta,

• postopek pooblaščenega gospodarskega subjekta in različne vloge,

• postopek prijave, analiza tveganja, merila pooblaščenega gospodarskega subjekta in spremljanje uspešne prijave,

• različna pooblastila pooblaščenega gospodarskega subjekta in njihove koristi,

• kako ohraniti status pooblaščenega gospodarskega subjekta in

• koncept in koristi vzajemnega priznavanja pooblaščenih gospodarskih subjektov.

Module resources

E-book-factsheet
E-book-factsheet
Completed