AEO eBook

Select the prefered language to access the content

Podrobnosti o tem kataloškem izdelku.

Ta tečaj ponuja znanje o funkcionalnostih in prednostih portala EU za carinske trgovce za eAEO.

Ta enostavna e-knjiga je interaktivno orodje za e-učenje, ki vključuje celotno vsebino Smernic pooblaščenih gospodarskih subjektov, katerega besedilo je obogateno z naslednjimi interaktivnimi večpredstavnostnimi učnimi dejavnostmi:

• Uvod v koncept: z video posnetki, grafikoni, itd .;

• Pregled poglavja: za pomoč pri povzetku najpomembnejših konceptov;

• Dodatne informacije: povezave do zunanjih virov;

• Primer;

• ocenjevanje: prek e-knjige in končna ocena, odvisno od različnih vlog;

Učni cilji

Ta e-knjiga je bila razvita za razumevanje:

• koncept in koristi statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta,

• postopek pooblaščenega gospodarskega subjekta in različne vloge,

• postopek prijave, analiza tveganja, merila pooblaščenega gospodarskega subjekta in spremljanje uspešne prijave,

• različna pooblastila pooblaščenega gospodarskega subjekta in njihove koristi,

• kako ohraniti status pooblaščenega gospodarskega subjekta in

• koncept in koristi vzajemnega priznavanja pooblaščenih gospodarskih subjektov.

100%

Module resources

E-book-factsheet.pdf
Resource_E-book-factsheet
Completed

Related courses

eL

Economic Operator System (EOS)

The Economic Operator System is the single centralised trans-European system to manage the Authorised Economic Operators (AEO) system and the Economic Operators Registration and Identification (EORI) system. The easy-to-use eLearning course Economic Operator System (EOS) is produced by the European Commission Directorate General for Taxation and Customs (TAXUD) under the Customs 2020 Programme.
Version: 02 (26/04/2023)
eL

EU Customs Trader Portal for eAEO

The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with Authorised Economic Operators (AEO), aiming to harmonise differences in EU customs systems and accesses.
Version: 03 (22/11/2022)
eL

Authorised Economic Operator (AEO)

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)