AEO eBook

Select the prefered language to access the content

Informacje szczegółowe o tej pozycji katalogowej

Ten kurs zapewnia wiedzę na temat funkcji i zalet portalu EU Customs Trader dla eAEO.

Ten łatwy w użyciu eBook jest interaktywnym narzędziem e-learningowym zawierającym całą treść Wytycznych dla upoważnionych przedsiębiorców, których tekst został wzbogacony o następujące interaktywne multimedialne działania edukacyjne:

• Wprowadzenie do koncepcji: za pomocą filmów, wykresów itp .;

• Przegląd rozdziału: pomoc w podsumowaniu najważniejszych pojęć;

• Dodatkowe informacje: linki do zewnętrznych źródeł;

• Przykład;

• Ocena: poprzez eBook i ocenę końcową w zależności od różnych ról;

Cele kształcenia

Ten eBook został opracowany, aby zrozumieć:

• koncepcja i korzyści wynikające ze statusu AEO,

• proces AEO i różne role,

• proces składania wniosków, analiza ryzyka, kryteria AEO i monitorowanie pozytywnego wniosku,

• różne pozwolenia AEO i wynikające z nich korzyści,

• jak zachować status AEO oraz

• koncepcja i korzyści wynikające z wzajemnego uznawania AEO.

Module resources

E-book-factsheet
E-book-factsheet
Completed