AEO eBook

Select the prefered language to access the content

Подробности за този елемент от каталога

Този курс предоставя знания за функционалностите и предимствата на Портала за митнически търговци на ЕС за eAEO.

Тази лесна за използване електронна книга е интерактивен инструмент за електронно обучение, включващ цялото съдържание на Насоките на оторизираните икономически оператори, чийто текст е обогатен със следните интерактивни мултимедийни учебни дейности:

• Въведение в концепцията: с видеоклипове, диаграми и др .;

• Преглед на глава: да помогне за обобщаване на най-важните понятия;

• Допълнителна информация: връзки към външни източници;

• Пример;

• Оценка: чрез електронната книга и финална оценка в зависимост от различни роли;

Цели на обучението

Тази електронна книга е разработена, за да разбере:

• концепцията и ползите от статута на ОИО,

• процесът на ОИО и различните роли,

• процесът на кандидатстване, анализ на риска, критериите за ОИО и мониторинг на успешно кандидатстване,

• различните разрешения за ОИО и техните предимства,

• как да се запази статутът на ОИО и

• концепцията и ползите от взаимното признаване на ОИО.

Module resources

E-book-factsheet
E-book-factsheet
Completed