Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji co2 (CBAM) - Wprowadzenie (10 minut)

Select the prefered language to access the content

Informacje szczegółowe o tej pozycji katalogowej

Moduł ten stanowi wprowadzenie do mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM).

Odbiorcy

Celem tego modułu przeznaczonego dla osób początkujących jest informowanie importerów, podmiotów dokonujących zgłoszeń celnych i podmiotów z państw trzecich o celu, strukturze i istocie mechanizmu CBAM. 

Efekty kształcenia

  • Cel i struktura mechanizmu CBAM oraz konsekwencje dla zgłaszających
  • Główne czynniki prowadzące do wdrożenia mechanizmu CBAM
  • Główne kryteria, sześć sektorów docelowych mechanizmu CBAM oraz role i obowiązki podmiotów administracyjnych CBAM
  • Metody obliczeniowe i wymogi dotyczące raportowania
  • Priorytety planowania, w tym najważniejsze etapy

Czas trwania kursu

10 minut

0%

Related courses

eL

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM): Cement sector

The Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) is an instrument implemented by the European Union to reduce greenhouse gas emissions and address carbon leakage. It aims to ensure that imported goods are subject to a carbon price equivalent to the carbon price of domestic production in the EU. CBAM affects the cement sector by putting a price on emissions associated with cement produced in countries outside the EU, with the goal of encouraging sustainable practices and reducing carbon footprint.
Version: 01 (11/09/2023)
eL

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM): Aluminium sector

The Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) is an instrument implemented by the European Union to reduce greenhouse gas emissions and address carbon leakage. It aims to ensure that imported goods are subject to a carbon price equivalent to the carbon price of domestic production in the EU. CBAM affects the aluminium sector by putting a price on emissions associated with aluminium produced in countries outside the EU, with the goal of encouraging sustainable practices and reducing carbon footprint.
Version: 01 (24/11/2023)
eL

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM): Electricity sector

The Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) is an instrument implemented by the European Union to reduce greenhouse gas emissions and address carbon leakage. It aims to ensure that imported goods are subject to a carbon price equivalent to the carbon price of domestic production in the EU. CBAM affects the electricity sector by putting a price on emissions associated with electricity produced in countries outside the EU, with the goal of encouraging sustainable practices and reducing carbon footprint.
Version: 01 (21/11/2023)