Sinirda karbon düzenleme mekanizmasi’na giriş (10 dakika)

Select the prefered language to access the content

Bu katalog ögesi hakkında bilgiler.

Bu modülde, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) tanıtılmaktadır.

Hedef Kitle

Yeni başlayanlar için tasarlanan bu modül; ithalatçıları, gümrük beyan sahiplerini ve üçüncü ülkelerin işletmecilerini SKDM’nin amacı, yapısı ve esasları hakkında bilgilendirmeyi hedeflemektedir. 

Eğitim Hedefleri

  • SKDM’nin amacı, yapısı ve raporlama yapan beyan sahiplerine yönelik sonuçları
  • SKDM’nin uygulanmasına yol açan temel faktörler
  • Temel kriterler, SKDM’nin hedeflediği altı sektör ile SKDM idaresi kapsamındaki görev ve sorumluluklar
  • Hesaplama yöntemleri ve raporlama gereklilikleri
  • Ara hedefler dahil olmak üzere planlama öncelikleri

Kursun süresi

10 dakika 

0%

Related courses

eL

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM): Cement sector

The Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) is an instrument implemented by the European Union to reduce greenhouse gas emissions and address carbon leakage. It aims to ensure that imported goods are subject to a carbon price equivalent to the carbon price of domestic production in the EU. CBAM affects the cement sector by putting a price on emissions associated with cement produced in countries outside the EU, with the goal of encouraging sustainable practices and reducing carbon footprint.
Version: 01 (11/09/2023)
eL

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM): Aluminium sector

The Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) is an instrument implemented by the European Union to reduce greenhouse gas emissions and address carbon leakage. It aims to ensure that imported goods are subject to a carbon price equivalent to the carbon price of domestic production in the EU. CBAM affects the aluminium sector by putting a price on emissions associated with aluminium produced in countries outside the EU, with the goal of encouraging sustainable practices and reducing carbon footprint.
Version: 01 (24/11/2023)
eL

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM): Electricity sector

The Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) is an instrument implemented by the European Union to reduce greenhouse gas emissions and address carbon leakage. It aims to ensure that imported goods are subject to a carbon price equivalent to the carbon price of domestic production in the EU. CBAM affects the electricity sector by putting a price on emissions associated with electricity produced in countries outside the EU, with the goal of encouraging sustainable practices and reducing carbon footprint.
Version: 01 (21/11/2023)