BPM (İş Süreci Modellemesi)

Select the prefered language to access the content

Bu katalog ögesi hakkında bilgiler.

Bu kullanımı kolay e-Eğitim modülü, Gümrük ve Vergilendirme hakkında kapsamlı bir AB e-Eğitim programlarından biridir.

Ders açıklama

Kurs, BPM (İş Süreci Modellemesi - Business Process Modelling - BPM) kavramına ve Gümrük alanında kullanımına yönelik kısa bir giriş niteliğindedir. İş Süreci Modellemesi, süreçleri temsil etme etkinliğidir; böylelikle mevcut süreçler doğru bir şekilde anlaşılabilir, analiz edilebilir ve iyileştirilebilir. BPM, esas itibarı ile grafik araçlar kullandığından, süreci dilden bağımsız evrensel bir şekilde temsil etmeye yardımcı olur.BPM'in amacı, eksiksiz bir iş sürecini göstermek ve basitleştirilmiş ve geliştirilmiş bir sürecin elde edilmesidir.
BPM'in amacı, eksiksiz bir iş sürecini göstermek ve basitleştirilmiş ve geliştirilmiş bir sürecin elde edilmesidir.BPM kapsamında sunulan süreç(ler) çok basit olabileceği gibi çok karmaşık da olabilir ve genellikle farklı bölümlerin bir arada çalışmalarını gerektirir.
Bu kurstan tam anlamı ile yararlanmak için kursu kendi eğitim programınıza entegre etmeyi ve tam bir eğitim programı oluşturmanızı öneriyoruz.

Hedef kitle

Kurs hassas bilgiler içermediğinden, sadece ulusal gümrük idarelerine değil aynı zamanda tüccarlar ve eğiticilere de açıktır.

Eğitimin amaçları

Bu kursun sonunda aşağıdaki hususları öğrenmiş olacaksınız:
- BPM ve temel unsurları nelerdir,
- BPM neden ve nasıl AB’de kullanılmaktadır,
- BPM’in amacı ve sağladığı yararlar 
- BPM nasıl uygulanır.

Kursun süresi

Kursun süresi 45 dakikadır.


0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)