BPM (Моделиране на бизнес процеси)

Select the prefered language to access the content

Подробности за този елемент от каталога

Този лесен за използване модул за електронно обучение е един от курсовете от пълна програма на ЕС за електронно обучение в областта на митниците и данъчното облагане.

Описание на курса

Курсът е кратко въведение в понятието BPM (Моделиране на бизнес процеси) и използването му в митническата дейност. Моделирането на бизнес процеси е дейност, при която процесите се представят така, че текущият процес да бъде разбран правилно, анализиран и подобрен. С помощта на BPM процесите се представят по универсален начин, който не зависи от езика, тъй като използва главно графични инструменти. Предназначението на BPM е да се илюстрира цялостният бизнес процес и да се стигне до негов опростен и рационализиран модел. Предназначението на BPM е да се илюстрира цялостният бизнес процес и да се стигне до негов опростен и рационализиран модел. Процесите, представени в BPM, могат да бъдат много прости или изключително сложни и обикновено изискват съвместната работа на различни отдели. За да използвате пълния потенциал на този курс, препоръчваме да го включите в собствената си програма за обучение и да разработите пълна програма за смесено обучение.

Целева аудитория

Тъй като курсът не съдържа поверителна информация, той е достъпен не само за националните митнически администрации, но и за търговци и обучаващи.

Учебни цели

До края на курса ще разберете: 
- какво е BPM и кои са основните му елементи, 
- защо и как BPM се използва в ЕС, 
- предназначението и ползите от BPM, 
- как да прилагате BPM.

Продължителност на курса

Курсът отнема 45 минути.


0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)