»Carinski portal EU za gospodarske subjekte«

Select the prefered language to access the content

Podrobnosti o tem kataloškem izdelku.

»Carinski portal EU za gospodarske subjekte« zagotavlja uporabniški vmesnik gospodarskim subjektom z možnostjo navigacije do točno določenih modulov in dostopa do razpoložljivih dejanj, s katerimi lahko stopijo v stik s carinskim organom. »Carinski portal EU za gospodarske subjekte« je enotna dostopna točka za interakcijo s carinskimi sistemi EU.

Opis tečaja

V tem modulu e-učenja se boste seznanili s funkcionalnostmi »Carinskega portala EU za gospodarske subjekte« ter pobliže spoznali njegove prednosti za gospodarske subjekte.

Cilj sistema je uskladiti dostope do različnih carinskih sistemov EU za »pooblaščene gospodarske subjekte« (AEO), »evropske zavezujoče tarifne informacije« (EBTI), »informativni list za posebne postopke« (INF) in »sistem registriranih izvoznikov« (REX). Ta modul e-učenja zagotavlja podroben pregled uporabniškega vmesnika in tehničnih funkcionalnosti »Carinskega portala EU za gospodarske subjekte«.

Ciljno občinstvo

Ta modul e-učenja je namenjen gospodarskim subjektom in carinskim uradnikom iz državnih uprav, ki obravnavajo dovoljenja ali odločbe.

Učni cilji

Ob koncu tečaja boste spoznali glavne cilje sistema in njegove funkcionalnosti. Lahko boste:

  • pojasnili osnovna načela »Carinskega portala EU za gospodarske subjekte«;
  • razumeli vloge in pooblastila, ki jih uporablja sistem;
  • pojasnili prednosti »Carinskega portala EU za gospodarske subjekte«;

Če želite v celoti izkoristiti tečaj in doseči učne rezultate, je priporočljivo, da ga vključite v svoj program usposabljanja in razvijete strategijo kombiniranega učenja.

Trajanje tečaja

Za tečaj potrebujete približno 30 minut.

0%

Related courses

eL

UUM&DS system: Your passport to EU applications

The new EU-wide Uniform User Management and Digital Signatures system offers Economic Operators a unified access to a number of supporting IT systems such as UCC Customs Decisions, EOS-AEO, COPIS, UCC BTI usage and decision, including central services for electronic submission of declarations. The eLearning course "UUM&DS: Your passport to EU applications" provides Economic operators and their Customs representatives with information on how to work with UUM&DS and carry out delegation, certificate registration and authentication processes.
Version: 01 (16/12/2021)
eL

EU Customs Trader Portal for eAEO

The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with Authorised Economic Operators (AEO), aiming to harmonise differences in EU customs systems and accesses.
Version: 03 (28/02/2023)
eL

EU Customs Trader Portal for BTI

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (16/12/2021)