Износ

Select the prefered language to access the content

Подробности за този елемент от каталога

Този лесен за използване модул за електронно обучение е един от курсовете от разширена програма за електронно обучение на ЕС по МКС.

Описание на курса

Той предоставя основни знания в областта на износа и свързаните режими, както са определени в Митническия кодекс на Съюза (МКС). За да използвате пълния потенциал на този курс, препоръчваме да го включите в собствената си програма за обучение и да разработите пълна програма за смесено обучение.

Целева аудитория

Митнически служители и икономически оператори, които участват в процедури по извеждане на стоки от митническата територия на Европейския съюз.

Цели на обучението

До края на този 75-минутен курс вие ще научите:
- какво означава, когато стоките напускат митническата територия;
- различните сценарии, при които стоките напускат митническата територия;
- специалните случаи в процеса на износ.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Guarantee

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (13/08/2020)
eL

Origin of Goods

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (13/08/2020)