İhracat

Select the prefered language to access the content

Bu katalog ögesi hakkında bilgiler.

Bu kullanımı kolay e-Eğitim modülü, kapsamlı ABGK AB e-Eğitim programının kurslarından biridir.

Ders Tanımı

İhracat ve tarafından tanımlanan ilgili rejimler konusunda temel bilgiler sağlar. Bu kursun potansiyel faydalarından tam olarak yararlanmak için kursu kendi eğitim programınıza entegre etmenizi ve tamamen harmanlanmış bir eğitim programı geliştirmenizi öneririz.

Hedef kitle

Eşyaları Avrupa Birliği gümrük bölgesi dışına çıkarma sürecine dahil olan gümrük memurları ve ekonomi operatörleri.

Eğitimin amaçları

Bu 75 dakikalık kursun sonunda aşağıdaki hususlarda bilgi sahibi olacaksınız:
- eşyaların Birlik gümrük bölgesinin dışına çıkarılmasının ne anlama geldiği;
- eşyaların gümrük bölgesinin dışına çıkarılmasına ilişkin farklı senaryolar; 
- ihracat sürecindeki özel durumlar.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Guarantee

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (13/08/2020)
eL

Origin of Goods

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (13/08/2020)