Preču eksports

Select the prefered language to access the content

Informācija par kataloga vienumu

Šis viegli lietojamais e-mācību modulis ir viens no kursiem plašākā SMK ES e-mācību programmā.

Kursa apraksts

Tas nodrošina pamatzināšanas par īpašajām procedūrām, kas nav tranzīts, un saistītajām procedūrām atbilstoši Savienības Muitas kodeksā (SMK).

Lai pilnībā izmantotu kursa sniegtās iespējas, iesakām integrēt šo kursu jūsu mācību programmā un izstrādāt visaptverošu mācību programmu.


Mērķauditorija

Muitas ierēdņi un uzņēmēji, kas iesaistīti tādās darbībās kā preču izvešana  no  Eiropas Savienības muitas teritorijas.


Mācību mērķi

Šī 75 minūšu kursa noslēgumā jūs būsiet apguvuši:
-  preču izvešanu  no Savienības  muitas teritorijas;
- dažādus scenārijus, kādos preces iespējams izvest no  Savienības muitas teritorijas;
- īpašus gadījumus eksporta procesā.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Guarantee

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (13/08/2020)
eL

Origin of Goods

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (13/08/2020)