SKDM - elektrik sektörü

Select the prefered language to access the content

Bu katalog ögesi hakkında bilgiler.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), sera gazı emisyonlarını azaltmak ve karbon kaçağını ele almak üzere Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan bir araçtır. SKDM, ithal edilen eşyanın AB’deki yerli üretimin karbon fiyatına eş değer bir karbon fiyatına tabi olmasını hedefler. Sürdürülebilir uygulamaları teşvik etme ve karbon ayak izini azaltma hedefiyle SKDM, AB dışındaki ülkelerde üretilen elektrikle ilişkili emisyonlara bir fiyat uygulayarak elektrik sektörünü etkilemektedir.

Ders Tanımı

Bu e-Eğitim modülü sayesinde SKDM ve geçiş dönemi, raporlama, metodoloji ile bu döneme dahil olup elektrik sektörüne uygulanan BT sistemi hakkında bilgi edineceksiniz.
Ayrıca SKDM Geçiş Kayıt Sisteminde elektrik sektörüne yönelik raporlamaya ilişkin gerçek bir olay senaryosu sunulacaktır.
Bu, geçiş döneminde SKDM yönetmeliğinden etkilenen sektörlerin her biriyle ilgili 6 kurstan oluşan dizi kapsamındaki bir modüldür.

Hedef kitle

Bu kurs; üçüncü ülkelerde bulunan tesislerdeki SKDM eşyasının üretimini yöneten ya da bu eşyayı ithal eden herkese, ticaret ortaklarına ve yetkili idarelere veya elektrik sektöründe SKDM yükümlülüklerini anlaması ve bu yükümlülüklerle çalışması gereken herkese yöneliktir.

Eğitimin amaçları

Bu e-Eğitim modülünün genel amaçları şunlardır:
  • SKDM’nin genel hatlarını ve raporlama yapan beyan sahiplerine ilişkin kuralları anlamak
  • İlgili emisyonlar ve geçiş döneminde spesifik gömülü emisyonları hesaplama formülü dahil olmak üzere elektrik sektöründe başlıca SKDM kriterlerini anlamak
  • Raporlama gerekliliklerini ve BT sisteminde nasıl uygulandıklarını anlamak (SKDM Geçiş Kayıt Sistemi)
  • SKDM Geçiş Kayıt Sisteminin kullanımına hakim ve yetkin olunduğunu göstermek
Bu kurstan en iyi şekilde yararlanmak ve eğitim hedeflerine ulaşmak için kursu kendi eğitim programınıza entegre etmeniz ve karma bir eğitim stratejisi oluşturmanız önerilir


Kursun süresi

Kursun tamamlanması yaklaşık 45 dakika sürecektir.
0%

Related courses

nano

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) - Introduction (10 min)

This module provides an introduction to the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).
Version: 01 (17/08/2023)
Web

CBAM Webinar: Electricity sector

This is the recording of a live webinar provided by the European Commission on 28/09/2023 on the transitional period of Carbon Border Adjustment Mechanism, rules, implications and reporting requirements for importers, exporters and producers of electricity from the EU and third countries. The live session was followed by a Questions/Answers session. The replies to these questions will be added to the FAQ section of the CBAM website.
Version: 01 (02/10/2023)
Web

CBAM Webinar: CBAM Declarant Portal usage - Fertilisers and Electricity sectors

This is the recording of a live webinar provided by the European Commission on 30/11/2023 on the IT Transitional Registry for CBAM. The live session was followed by a Questions/Answers session. The replies to these questions will be added to the FAQ section of the CBAM website.
Version: 01 (06/12/2023)