CBAM – sektor elektryczny

Select the prefered language to access the content

Informacje szczegółowe o tej pozycji katalogowej

Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM) to wprowadzony przez Unię Europejską instrument do walki z emisjami gazów cieplarnianych i ucieczką emisji. Jego celem jest zagwarantowanie, że importowane towary będą objęte taką samą opłatą emisyjną, jak towary wytwarzane w UE. Zgodnie z mechanizmem CBAM wyprodukowana poza UE energia elektryczna importowana do UE zostanie objęta opłatą emisyjną, aby zachęcić importerów do stosowania zrównoważonych praktyk i zmniejszania śladu węglowego.

Opis kursu

Moduł e-learningowy zawiera przeznaczone dla sektora elektrycznego informacje na temat mechanizmu CBAM, okresu przejściowego, sprawozdawczości, stosowanych metodyk oraz systemów IT używanych w okresie przejściowym.
W module przedstawiony jest również przykładowy proces tworzenia sprawozdania w rejestrze przejściowym CBAM dla sektora elektrycznego, oparty na rzeczywistym przypadku.
To jeden z serii 6 modułów poświęconych poszczególnym sektorom objętym rozporządzeniem CBAM w okresie przejściowym.

Docelowy odbiorca

Ten kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które zarządzają produkcją towarów objętych CBAM w instalacjach w państwach trzecich i importują te towary, dla partnerów handlowych i pracowników właściwych organów oraz dla wszystkich osób, które muszą znać i spełniać zobowiązania nakładane przez CBAM na sektor elektryczny.

Cele kursu

Główne cele modułu e-learningowego:
  • Zapoznanie się z ogólnymi aspektami CBAM i regułami obowiązującymi zgłaszających.
  • Zapoznanie się z głównymi kryteriami CBAM dla sektora elektrycznego, w tym powiązanymi emisjami i sposobami obliczania szczególnych emisji wbudowanych w okresie przejściowym.
  • Zapoznanie się z wymogami w zakresie sprawozdawczości oraz ich zastosowaniem w systemie IT (rejestrze przejściowym CBAM). Nabranie biegłości w korzystaniu z rejestru przejściowego CBAM.
Aby w pełni wykorzystać kurs i osiągnąć efekty kształcenia, zaleca się włączenie kursu do swojego programu szkoleniowego i opracowanie zintegrowanej strategii kształcenia mieszanego


Czas trwania kursu

Czas potrzebny do ukończenia kursu to około 45 minut.0%

Related courses

nano

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) - Introduction (10 min)

This module provides an introduction to the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).
Version: 01 (17/08/2023)
Web

CBAM Webinar: Electricity sector

This is the recording of a live webinar provided by the European Commission on 28/09/2023 on the transitional period of Carbon Border Adjustment Mechanism, rules, implications and reporting requirements for importers, exporters and producers of electricity from the EU and third countries. The live session was followed by a Questions/Answers session. The replies to these questions will be added to the FAQ section of the CBAM website.
Version: 01 (02/10/2023)
Web

CBAM Webinar: CBAM Declarant Portal usage - Fertilisers and Electricity sectors

This is the recording of a live webinar provided by the European Commission on 30/11/2023 on the IT Transitional Registry for CBAM. The live session was followed by a Questions/Answers session. The replies to these questions will be added to the FAQ section of the CBAM website.
Version: 01 (06/12/2023)